Låt ett gassläcksystem kväva elden i tid

Gassläcksystem kan med fördel användas för att släcka en brand i tidigt skede. Fördelen med gassläck jämfört med sprinkler är att gas inte riskerar att skada känslig utrustning som exempelvis komponenter i en serverhall.
Gassläcksystemet aktiveras om ett brandlarm har detekterat brand och kan snabbt slå ut elden genom att reducera syrehalten och således kväva den.
En annan fördel med gassläck är att det kan släcka vissa bränder som inte kan släckas med vatten.

 

Gassläck skydd

Vi är certifierade inom gassläcksystem

LTP Säkerhetsteknik är certifierad anläggarfirma gassläcksystem vilket är en förutsättning för att på bästa möjliga sätt kunna leverera kvalitativa och tillförlitliga anläggningar. 

Med många års erfarenhet kan vi möta era kravspecifikationer för att säkerställa att erat system möter de normer och regler som finns för dessa särskilda anläggningar.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er!

Kontaktperson

Seved Nyström

Seved Nyström
Behörig ingenjör gassläck

Tel: 08-120 191 80
E-post: seved.nystrom@ltpab.se

Fler tjänster inom brand

Schneider brandlarm
Utrymmningslarm LTP
Talat utrymmningslarm
SBA LTP