Ett brandlarm har som syfte att upptäcka en brand i tidigast möjliga skede för att snabbt vidta åtgärder.

Vi är certifierade och erfarna inom brandlarm

Brandlarmssystem som automatiskt upptäcker brand, påkallar hjälp samt uppmärksammar sin omgivning är av yttersta vikt för att skydda liv och egendom.
Vi på LTP Säkerhetsteknik har många års erfarenhet av att leverera alla typer av system för att tidigt upptäcka brand i såväl stora som små anläggningar.

I många fall finns det krav på automatiskt brandlarm från myndigheter och försäkringsbolag. Vi vet hur man möter dessa kravspecifikationer och hjälper er att få ett så bra brandlarmssystem som möjligt utifrån  era behov och kravspecifikationer.

Som certifierad anläggarfirma brandlarm (SBF 1008) kan vi erbjuda spetskompetens från projektering till utförande. Med noggranna rutiner, dokumentation, serviceåtaganden och välutbildad personal ger vi er möjligheten till ett komplett brandskydd utan krångel.

kontaktperson

Stefan Blomberg Brandlarm

Stefan blomberg
Ansvarig brandlarm / Behörig ingenjör brandlarm

Tel 08-120 191 82
E-post stefan.blomberg@ltpab.se

Fler tjänster inom brand

Utrymmningslarm LTP
Talat utrymmningslarm
SBA LTP