Ett systematiskt miljöarbete krävs både i den vardagliga skötseln och vid större projekt. Arbetet på LTP läggs upp så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Genom att samordna beställningar och alltid ha rätt verktyg minimerar vi resorna till och från olika fastigheter. Den största miljövinsten görs genom att spara energi och med energioptimering kan både fastighetsägare och miljön snabbt bli vinnare.

Vi arbetar också med kretsloppsanpassning av material och att minimera användningen av farliga kemikalier i verksamheten. Avfallshantering är också viktigt och som en av få aktörer har LTP tillstånd att frakta miljöfarligt gods i bilarna.

Bilen är en av våra viktigaste verktyg som vi använder dagligen när vi tar oss ut till dig som kund. Därför lägger vi stor vikt vid att våra bilar ska vara miljöanpassade och majoriteten av våra bilar är nu helt eller delvis eldrivna.

Millöarbete LTP

Miljöpolicy

De viktigaste punkterna i företagets miljöpolicy är att alltid:

  • hushålla med råvaror, material och energi samt utnyttja dessa så effektivt som möjligt
  • ha aktuella uppgifter för att kunna optimera fastighetens förbrukning av värme, el och vatten
  • underlätta för kunderna att driva sitt miljöarbete
  • ha en öppen miljöredovisning. Att följa lagar är en självklarhet.

LTP arbetar hårt med att miljöpolicyn ska vara ett levande dokument och att alla som arbetar i verksamheten ska följa den.

Millöarbete LTP

Vi jobbar för FN:s globala hållbarhetsmål! 

Våra tjänster

Schneider brandlarm
Hemlarm bostadsrättsföreningar