Systematiskt brandskyddsarbete

Som helhetsleverantörer i säkerhetsbranschen så erbjuder vi hjälp med systematiskt brandskyddsarbete.
Den som äger en byggnad & bedriver verksamhet bär det yttersta ansvaret för sitt brandskydd, men ansvaret ligger ofta på säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud samt att övrig personal självklart har en viktigt roll i arbetet inom SBA.
Det innebär att man har en skyldighet att i rimlig omfattning se till att det finns utrustning & instruktioner för livräddning & direkta åtgärder vid olycka.
SBA är det arbete där man systematiskt ser över brandskydd, utrymning, livräddning & krishantering. Det är minst lika viktigt att se över rutinerna när olyckan redan är framme som det är att förhindra att den faktiskt sker.

Vi hjälper organisationer att komma igång med sitt systematiska brandskyddsarbete genom att konsultera och genomföra en anpassad brandskyddsplanering kring den individuella verksamheten.

Utbildningar LTP

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar, utbildningsplaner & rådgivning inom brandsäkerhet & livräddning för att de ansvariga inom organisationen samt övrig personal skall känna sig trygga och veta hur de hanterar en eventuell kris-situation. Här blir ordet “systematiskt” extra viktigt. Människor fungerar ofta som så att vi behöver upprätthålla en kontinuerlig inlärning för att det ska gå att praktisera sina kunskaper i en pressad situation. Det innebär att även om man en gång gått en Hjärt/Lung-räddningskurs så kan man helt glömma hur det ska göras på rätt sätt på grund av den påfrestning som uppstår i en kris-situation. Därför måste man systematiskt uppdatera sina kunskaper så att man kan agera på en instinktiv nivå.

Produkter & tjänster

Vi säljer produkter för att akut brandbekämpning, livräddning & utrymning. Exempel på detta är hänvisnings-/nödljus-system, brandsläckare, brandfiltar, första hjälpen m.m.
Vi har även erfarna brandkonsulter som hjälper er med upprättande av utrymningsplaner, dokumentation av anläggningen, pärmar, val av produkter m.m.

Service

Vi utför service av brandskyddsutrustning & första hjälpen material.
I denna tjänst ser vi till så att all utrustning inom dessa områden är i rätt skick och att de är redo direkt om olyckan är framme, under tiden vi gör det så ser vi även över er anläggning och hjälper till att hitta eventuella brister i brandsäkerheten.
Våra brandkonsulter har en passion för brandsäkerhet och hjälper alltid våra kunder att uppnå den säkerhet som är nödvändig för en trygg verksamhet.

Åsa Eiron

Åsa Eiron
Brandkonsult

Tel: 08-410 067 06
E-post: asa.eiron@ltpab.se

Fler tjänster inom brand

Schneider brandlarm
Utrymmningslarm LTP
Talat utrymmningslarm