Utrymningslarm varnar oss när fara uppstår

Om en brand eller annan fara uppstår så är det av yttersta vikt att man snabbt utrymmer lokalerna för att skydda människors liv och hälsa.
Utrymningslarm har som syfte att direkt vid larm utrymma en fastighet.

Utrymningslarm, precis som brandlarm, omfattas av SBF 110:8 som reglerar hur ett utrymningslarm ska utformas och fungera.
Eftersom vi är certifierad anläggarfirma brandlarm så har vi god kännedom om vad som gäller för att rädda liv med hjälp av brandlarmssystem kombinerat med utrymningslarm.

Vi använder oss alltid av noga utvalda produkter från erkända leverantörer då det är kritiskt att systemen fungerar på ett sätt som inte riskerar att säkerheten i anläggningen på något sätt försämras under sin normala drifttid.
Dessutom så anpassar vi alltid systemen efter de miljöer och verksamheter där systemen ska placeras.

 
Utrymmningslarm för bostadsrättsföreningar

Kontaktperson

Stefan blomberg LTP

Stefan Blomberg
Ansvarig Utrymningslarm

Tel 08-120 191 82
E-post stefan.blomberg@ltpab.se

Våra områden inom brand

Schneider brandlarm
Talat utrymmningslarm
SBA LTP